№ 5(36)_I, 2022 рік

Назва статті pdf
Галузеве машинобудування
В.О. Дзюра, П.О. Марущак, Д.Л. Радик, М.Б. Сокіл
Динаміка відносних крутильних коливань при формуванні регулярного мікрорельєфу на внутрішніх циліндричних поверхнях
3-14
pdf
Я.Б. Немировський, І.В. Шепеленко, М.В. Красота
Оцінка міцності поршневих пальців, відновлених за рахунок роздачі внутрішнього отвору
14-22
pdf
А.Є. Чернай
Формування еквідистантних робочих поверхонь прецизійних спряжень деталей машин
23-39
pdf
М.І. Денисенко
Підвищення технічного ресурсу і довговічності робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин
40-47
pdf
М.В. Босий, В.М. Кропівний, О.В. Кузик, А.В. Кропівна, Л.А. Молокост
Термодинамічна енергоефективність парокомпресійного теплового насоса на грунтових водах
47-54
pdf
В.В. Аулін, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, О.М. Лівіцький, А.В. Бабій
Закономірності впливу високомодульних наповнювачів на розподіл полів напружень в поверхневих шарах деталей машин, виготовлених з полімерних композитних матеріалів
55-70
pdf
А.О. Головатий
Підвищення ефективності роботи машинобудівного підприємства на основі логістично-спрямованого підходу
71-86
pdf
Г. Д. Портнов, А.А. Тихий, В.В. Дарієнко, В.В. Пукалов
Підвищення ефективності конструкції кованого дворогого гака
86-97
pdf
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
О.С. Улічев, К.О. Буравченко, Л.І. Поліщук
Об’єктно-орієнтований підхід в програмуванні. Композиційна взаємодія об’єктів"
98-104
pdf
Н.М. Посторонко, Д.В. Трушаков, О.А. Козловський, М.О. Федотова
Створення ІКС «Чиста Україна» для моніторингу забруднення територій
105-110
pdf
А.І. Котиш, В.В. Зінзура, Н.Ю. Гарасьова, О.І. Сіріков, В.П. Солдатенко
Підвищення точності визначення місця виникнення короткого замикання в електричних мережах номінальною напругою 110-150 кВ
111-118
pdf
Комп’ютерна інженерія
К.М. Марченко, О.В. Оришака, А.К. Марченко, А.М. Мельник
Ризики впровадження штучного інтелекту в комп’ютерні системи
119-124
pdf
В.В. Босько, Л.В. Константинова, О.К. Конопліцька-Слободенюк, Д.В Фесечко
Аналіз та дослідження фреймворку AngularJS як засобу розробки вебсайтів"
124-134
pdf
Прикладна механіка
Ю.А. Невдаха, В.О. Дубовик, В.В. Пукалов, Н.А. Невдаха, Д.В. Можейко
Уточнений розрахунок котків фрикційних механізмів
135-143
pdf
Матеріалознавство
Л. М. Кривоблоцька
Напружений стан гнучких пластин з отвором
144-154
pdf
В.О. Дубовик, О.Л. Пузирьов, Ю.А. Невдаха, В.В. Пукалов
Експериментальні дослідження двоструменевого способу захисту розплавленого металу при наплавленні в середовищі СО2
154-160
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
В.А. Настоящий, В.А. Пашинський, М.В. Пашинський, М.C. Якименко
Методика розрахунку несучої здатності сонячних панелей як елемента забезпечення енергоефективності будівель
161-168
pdf
В.А. Пашинський, А.А. Тихий, М.В. Пашинський, С.О. Карпушин, В.В. Яцун
Порівняння методів розрахунку плитних фундаментів з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань та геодезичних спостережень за процесом просідання
168-175
pdf
В.А. Пашинський, М.В. Пашинський, В.В. Дарієнко
Метрологічне забезпечення контролю технічних характеристик будівельних матеріалів і виробів
176-182
pdf
О.В. Лізунков
Організація контролю викидів шкідливих речовин цементного заводу
183-188
pdf
Вол. Вол. Яцун, В. В. Яцун, В. Ю. Данілов
Експериментальне дослідження універсальної будівельної вібромашини широкого застосування
188-196
pdf
Агроінженерія
Ю.В. Кулєшков, М.В. Красота, Т.В. Руденко, О.Л. Пузирьов, К.В.Зворигін
Підвищення подачі шестеренних насосів засобів транспорту та сільськогосподарської техніки
197-203
pdf
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Коренева система рослин і характеристики стебел льону-довгунця
204-215
pdf
A.В. Бабій, В.О.Дзюра, І.В. Головецький
Дослідження впливу вертикальних коливань штанги обприскувача на рівномірність обприскування
216-226
pdf
В.Ф. Дідух, В.В. Буснюк, М.В. Бодак
Обґрунтування обладнання для збирання льону олійного зернозбиральним комбайном
226-235
pdf
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Прогнозування параметрів кузовних машин для внесення твердих органічних добрив
236-243
pdf
Автомобільний транспорт
В.П. Сахно, С.М. Шарай, І.С. Мурований, В.П. Онищук, І.В. Човча
Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху автопоїзда з причепом категорії О1
244-255
pdf
О.Л. Ляшук, У.М. Плекан, О.П. Цьонь, Т.Б. Пиндус
Планування діяльності автотранспортного підприємства. Методичні аспекти
256-262
pdf
А.В. Гриньків
Елементно-модульний метод системи технічного сервісу транспортних машин
263-278
pdf
С.В. Лисенко
Системно-спрямований підхід підвищення експлуатаційної надійності транспортних машин на етапах їх життєвого циклу
278-289
pdf
О.Л. Просяк
Системи управління тиском повітря в шинах транспортних засобів: їх конструктивні та функціональні особливості
289-298
pdf
Транспортні технології (за видами)
В.В. Аулін
Використання методів теорії сенситивів при розв'язанні завдань технічних, транспортних і виробничих систем і процесів
299-310
pdf
О.Л. Ляшук, О.П. Цьонь, В.О. Дзюра, М.В. Бабій, М.Є. Кристопчук, С.В. Лисенко, Ю.Д. Бодоряк
Дослідження безпеки дорожнього руху на автошляхах
311-317
pdf
Д.В. Голуб
Методи та підходи до моделювання ефективності цілей операцій в транспортних системах
317-327
pdf