Про збірник

Збірник включений в категорію "Б" і внесений до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.20р.

Статті у збірнику друкуються мовою оригінала.

Зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах):

ResearchBib (Academic Resource Index) - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.

Index Copernicus (включено в 2018 р.) - міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів Посилання

CrossRef (включено в 2018 р.) - це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) - це пошукова система і база даних наукових цитувань

Google Scholar - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – найбільша бібліотека України. Мережевий інформаційний ресурс включає зібрання "Наукова періодика України" і надає загальний доступ у режимі on-line.

Репозитарій Кіровоградського національного технічного університету (eaKirNTU) (ISSN 2524-0765) − електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті.

In the Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) – Служба, розроблена Міжнародним центром ISSN та Сектором коммунікації та інформації UNESCO, що пропонує вільний доступ до сегменту Реєстру ISSN про наукові ресурси відкритого доступу, які були там зареєстровані

Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення проблем проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23513-13353 ПР від 13.07.2018
ISSN: ISSN 2664-262X(Print)
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Центральноукраїнський національний технічний університет
Адреса редакції: Email: kntucpfzk@gmail.com, stat_kntu@ukr.net
Сайт: Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, Кропивницький, Україна, 25006 +38 (0522) 55-92-12, 55-10-49