Про збірник

Увага! Збірник «Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація» перейменовано на «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки». Включений до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.2018р.

Статті у збірнику друкуються мовою оригінала.

Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення проблем проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23513-13353 ПР від 13.07.2018
ISSN: 2409-9422 (Online) 2409-9392(Print)
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Центральноукраїнський національний технічний університет
Адреса редакції: Email: kntucpfzk@gmail.com, stat_kntu@ukr.net
Сайт: Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, Кропивницький, Україна, 25006 +38 (0522) 55-92-12, 55-10-49