До уваги авторів!

До 24 травня здійснюється набір статей у 1(32) випуск збірника 2019 р.

Редакційна колегія збірника

Черновол Михайло Іванович
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
ректор
зав. кафедрою експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф., член-кор. НААН України
Кропівний Володимир Миколайович
(заступник головного редактора)
ЦНТУ
проректор
зав. кафедрою матеріалознавства та ливарного виробництва
канд. техн. наук, проф.
Шепеленко Ігор Віталійович
(відповідальний секретар)
ЦНТУ
керівник Центру підготовки фахівців для зарубіжних країн
доцент кафедри експлуатації та ремонту машин
канд. техн. наук, доц.
Віхрова Лариса Григорівна
(науковий редактор за напрямом “Автоматизація”)
ЦНТУ
декан факультету автоматики та енергетики
професор кафедри автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, проф.
Павленко Іван Іванович
(науковий редактор за напрямом “Галузеве машинобудування”)
ЦНТУ
зав. кафедрою технології машинобудування
д-р техн. наук, проф.
Осіпов Ігор Миколайович
(науковий редактор за напрямом “Техніка в сільськогосподарському виробництві”)
ЦНТУ
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.
Бєлоцерковський Марат Артемович
Білоруський національний технічний університет (м. Мінськ, Білорусь)
професор кафедри технології машинобудування БНТУ
завідуючий лабораторією газотермічних методів зміцнення деталей машин ДНЗ «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі»
д-р техн. наук, доц.
Варума Арифа
університет Мараді (Нігер)
декан факультету сільського господарства Dr. PhD
Гамалій Володимир Федорович
ЦНТУ

зав. кафедрою маркетингу та економічної кібернетики
д-р ф.-м. наук, проф.
Жорнік Віктор Іванович
Державне науковий заклад «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь)
заст. начальника Відділу технологій машинобудування та металургії ДНЗ «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі»
д-р техн. наук, доц.
Кириченко Андрій Миколайович
ЦНТУ

зав. кафедрою металорізальних верстатів та систем
д-р техн. наук, проф.
Сафонов Валентин Володимирович
Саратовський державний аграрний університет ім. Н.І. Вавілова (м. Саратов, РФ)
зав. кафедрою надійності та ремонту машин СДАУ ім. Н.І. Вавілова
д-р техн. наук, проф.
Смірнов Олексій Анатолійович
ЦНТУ
зав. кафедрою програмного забезпечення
д-р техн. наук, проф.
Осадчий Сергій Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою автоматизації виробничих процесів
д-р техн. наук, проф
Петренюк Анатолій Якович
ЦНТУ
професор кафедри дорожніх машин, будівельних та будівництва
д-р ф-м. наук, проф.
Філімоніхін Геннадій Борисович
ЦНТУ
професор кафедри деталей машин та прикладної механіки
д-р техн. наук, проф.