Редакційна колегія збірника

Черновол Михайло Іванович
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф., академік НААН України

Scopus

ORCID

Google Scholar

Аулін Віктор Васильович
(заступник головного редактора за галузями: 13 «Механічна інженерія», 19 «Архітектура та будівництво», 20 «Аграрні науки та продовольство», 27 «Транспорт»)
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф.

Scopus

Web of Science

Web of Science2

ORCID

Google Scholar

Лисенко Сергій Володимирович
(відповідальний секретар за галузями: 13 «Механічна інженерія», 19 «Архітектура та будівництво», 20 «Аграрні науки та продовольство», 27 «Транспорт»)
ЦНТУ
доцент кафедри експлуатації та ремонту машин
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Смірнов Олексій Анатолійович
(заступник головного редактора за галузями: 12 «Інформаційні технології», 15 «Автоматизація та приладобудування»)
ЦНТУ
зав. кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Доренський Олександр Павлович
(відповідальний секретар за галузями: 12 «Інформаційні технології», 15 «Автоматизація та приладобудування»)
ЦНТУ
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Березюк Ірина Анатоліївна
ЦНТУ
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, доц.

Google Scholar

ORCID

Варума Аріфа
університет Мараді (Нігер)
декан факультету сільського господарства
Dr. PhD

Scopus

Mendeley

Васильковський Олексій Михайлович
ЦНТУ
професор кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Віхрова Лариса Григорівна
ЦНТУ
професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Галкін Андрій Сергійович
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м.Харків
професор кафедри транспортних систем і логістики
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Publons

Google Scholar

Гамалій Володимир Федорович
Київський національний торговельно-економічний університет
професор кафедри кібернетики та системного аналізу
д-р ф.-м. наук, проф.

Scopus

Scopus2

ORCID ID

ResearcherID

Google Scholar

Гасенко Антон Васильович
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
доцент кафедри будівельних конструкцій
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Researchgate

Google Scholar

Голуб Дмитро Вадимович
ЦНТУ
доцент кафедри експлуатації та ремонту машин
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Гриньків Андрій Вікторович
ЦНТУ
старший науковий співробітник кафедри експлуатації та ремонту машин
канд. техн. наук

Scopus

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Дарієнко Віктор Вікторович
ЦНТУ
доцент кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Publons

Google Scholar

Дідик Олександр Костянтинович
ЦНТУ
завідувач кафедрою автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Web of Science

Google Scholar

Зоценко Микола Леонідович
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
професор кафедри основ та фундаментів
д-р техн. наук, проф.

Scopus

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Іващук Вячеслав Віталійович
Національний університет харчових технологій (м.Київ)
Доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Publons

Карпушин Сергій Олександрович
ЦНТУ
доцент кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Кириченко Андрій Миколайович
ЦНТУ
проректор з науково-педагогічної роботи
професор кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки
д-р техн. наук, проф.

ORCID

Publons

Google Scholar

Клименко Василь Васильович
ЦНТУ

професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Коваленко Олександр Володимирович
ЦНТУ
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Кондратець Василь Олександрович
ЦНТУ
професор кафедри автоматизації виробничих процесів
д-р. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Коренькова Тетяна Валеріївна
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук
завідувачка кафедри систем автоматичного управління та електропривода
д-р. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Web of Scienc

Google Scholar

Кузик Олександр Володимирович
ЦНТУ
виконуючий обов'язки завідувача кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Матейчик Василь Петрович
Національний транспортний університет, м.Київ
декан автомеханічного факультету
д-р. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Мацуй Анатолій Миколайович
ЦНТУ
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Мелешко Єлизавета Владиславівна
ЦНТУ
професор кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
д-р. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Researchgate

Google Scholar

Осадчий Сергій Іванович
Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький
професор кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Пашинський Віктор Антонович
ЦНТУ
професор кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Publons

Google Scholar

Пашинський Микола Вікторович
ЦНТУ
старший викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва, заступник декана з навчально-виховної роботи
канд. техн. наук

Scopus

ORCID

Publons

Google Scholar

Плєшков Петро Григорович
ЦНТУ
завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Web of Science

Google Scholar

Россолов Олександр Вікторович
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м.Харків
професор кафедри транспортних систем і логістики
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Publons

Google Scholar

Сало Василь Михайлович
ЦНТУ
декан агротехнічного факультету
професор кафедри сільськогосподарського машинобудування
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Смірнов Сергій Анатолійович
ЦНТУ
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Солових Євген Костянтинович
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Сторчак Михайло Григорович
Штутгартський університет (м.Штутгарт, Німеччина)
науковий співробітник Інституту верстатів
д-р техн. наук.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Тарандушка Людмила Анатоліївна
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
завідувачка кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Publons

Google Scholar

Філімоніхін Геннадій Борисович
ЦНТУ
зав. кафедрою деталей машин і прикладної механіки
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Шепеленко Ігор Віталійович
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Яцун Володимир Володимирович
ЦНТУ
доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar