До уваги авторів!

До 20 травня здійснюється набір статей у 4(35) випуск збірника 2021 р.

Редакційна колегія збірника

Черновол Михайло Іванович
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф., академік НААН України

Scopus

ORCID

Google Scholar

Аулін Віктор Васильович
(заступник головного редактора за галузями: 13 «Механічна інженерія», 19 «Архітектура та будівництво», 20 «Аграрні науки та продовольство», 27 «Транспорт»)
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф.

Scopus

Web of Science

Web of Science2

ORCID

Google Scholar

Кузик Олександр Володимирович
(відповідальний секретар за галузями: 13 «Механічна інженерія», 19 «Архітектура та будівництво», 20 «Аграрні науки та продовольство», 27 «Транспорт»)
ЦНТУ
доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва
канд. техн. наук

Scopus

ORCID

Google Scholar

Осадчий Сергій Іванович
(заступник головного редактора за галузями: 12 «Інформаційні технології», 14 «Електрична інженерія», 15 «Автоматизація та приладобудування», 17 «Електроніка та телекомунікації»)
ЦНТУ
зав. кафедрою автоматизації виробничих процесів
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Березюк Ірина Анатоліївна
(відповідальний секретар за галузями: 12 «Інформаційні технології», 14 «Електрична інженерія», 15 «Автоматизація та приладобудування», 17 «Електроніка та телекомунікації»)
ЦНТУ
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, доц.

Google Scholar

ORCID

Бєлоцерковський Марат Артемович
Білоруський національний технічний університет (м. Мінськ, Білорусь)
професор кафедри технології машинобудування БНТУ
завідуючий лабораторією газотермічних методів зміцнення деталей машин ДНЗ «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі»
д-р техн. наук, доц.

Scopus

Web of Science

Боков Віктор Михайлович
ЦНТУ
професор кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Варума Арифа
університет Мараді (Нігер)
декан факультету сільського господарства
Dr. PhD

Scopus

Mendeley

Васильковський Олексій Михайлович
ЦНТУ
Професор кафедри сільськогосподарського машинобудування
канд. техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Віхрова Лариса Григорівна
ЦНТУ
декан факультету автоматики та енергетики
професор кафедри автоматизації виробничих процесів
канд. техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Гамалій Володимир Федорович
Київський національний торговельно-економічний університет
професор кафедри кібернетики та системного аналізу
д-р ф.-м. наук, проф.

Scopus

Scopus2

ORCID ID

ResearcherID

Google Scholar

Гасенко Антон Васильович
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів
канд. техн. наук, доц.

Scopus

Researchgate

Google Scholar

Гриньків Андрій Вікторович
ЦНТУ
старший науковий співробітник кафедри експлуатації та ремонту машин
канд. техн. наук

Scopus

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Жорнік Віктор Іванович
Державний науковий заклад «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь)
заст. начальника відділу технологій машинобудування та металургії
д-р техн. наук, доц.

Scopus

Web of Science

ORCID

Зоценко Микола Леонідович
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
професор кафедри основ та фундаментів
д-р техн. наук, проф.

Scopus

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Іващук Вячеслав Віталійович
Національний університет харчових технологій (м.Київ)
Доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Publons

Кириченко Андрій Миколайович
ЦНТУ

декан механіко-технологічного факультету
д-р техн. наук, проф.

ORCID

Publons

Google Scholar

Клименко Василь Васильович
ЦНТУ

професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Немировський Яків Борисович
ЦНТУ

професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища
д-р техн. наук

Scopus

ORCID

Google Scholar

Павленко Іван Іванович
ЦНТУ
зав. кафедрою технології машинобудування
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Панков Андрій Олександрович
ЦНТУ
старший науковий співробітник кафедри експлуатація та ремонт машин
д-р техн. наук, доц.

Scopus

ORCID

Сало Василь Михайлович
ЦНТУ
декан агротехнічного факультету
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Смірнов Олексій Анатолійович
ЦНТУ
зав. кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Смірнов Сергій Анатолійович
ЦНТУ
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
канд. техн. наук

Scopus

ORCID

Google Scholar

Солових Євген Костянтинович
ЦНТУ
професор кафедри експлуатації та ремонту машин
д-р техн. наук, проф.

Scopus

Google Scholar

Сторчак Михайло Григорович
Штутгартський університет (Штутгарт, Німеччина)
науковий співробітник Інституту верстатів
д-р техн. наук.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Філімоніхін Геннадій Борисович
ЦНТУ
зав. кафедрою деталей машин і прикладної механіки
д-р техн. наук, проф.

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar