№ 3(34), 2020 рік

Назва статті pdf
Комп’ютерна інженерія
В.В. Свяцький, О.В. Скрипник, С.В. Конончук
Комп’ютерне моделювання процесу прямого пресування через різні профілі матричних лійок
3-11
pdf
В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова
Архітектура контролера вузла адаптивної мобільної мережі з аморфною топологією
12-21
pdf
Кібербезпека
К.Н. Марченко, О.В. Оришака, А.К. Марченко
Проблеми інформаційної безпеки людини в умовах епідемії
22-31
pdf
Прикладна механіка
М.М. Студент, С.І. Маркович, М.Я. Головчук, Г.В.Похмурська, Г.В. Чумало, В.М. Гвоздецький
Вплив діаметра електродних порошкових дротів на механічні характеристики електродугових покриттів
32-42
pdf
В.В. Чигарьов, Ю.В. Логвінов, А.Г. Білик
Зниження утворення оксидів при наплаленні зносостійких сплавів
43-47
pdf
Матеріалознавство
Volodymyr Kropivnyi, Mykola Bosyi, Olexandr Kuzyk, Olena Kropivna
Specific Distribution of Thermal Effects of Graphite Forming Reactions in High-strength Cast Iron
48-53
pdf
В.В. Аулін, І.Ф. Василенко, М.В. Красота
Теоретичне обґрунтування експлуатаційних властивостей деталей автомобілів, зміцнених композиційними покриттями, методом кластерних компонентів
54-65
pdf
В.М. Ломакін, Л.А. Молокост
Ударостійкий чавун для молольних тіл
65-72
pdf
А.В. Рутковський, С.І. Маркович, С.С. Михайлюта
Теплостійкість іонноазотованих алюмінієвих сплавів при ізотермічному та термоциклічному впливі"
72-81
pdf
О.О. Іванов
Дослідження структури та властивостей зносостійких покриттів отриманих методом наплавлення порошковими електродами на основі системи Fe-Ti-B-C
81-87
pdf
А.В. Кропівна, О.В. Кузик
Аналіз та гармонізація національних до міжнародних стандартів якісних показників чавунів з вермикулярним графітом
88-95
pdf
Галузеве машинобудування
К.В. Борак
Вплив рослинних решток на інтенсивність абразивного зношування робочих органів ґрунтообробних машин
96-101
pdf
О.Д. Деркач, О.С. Кабат, Д.О. Макаренко, Б.Г. Харченко
Обґрунтування полімерних матеріалів для використання у конструкціях плугів"
102-107
pdf
С.В. Конончук, О.В. Скрипник, В.В. Свяцький, В.В. Пукалов
Дослідження впливу конструкції шлаковловлювача на ефективність затримки шлаку в середовищі параметричного моделювання SolidWorks Flow Simulation
108-117
pdf
I.I Павленко, М.О. Годунко, О. А. Кислун, Є.С.Костюк
Дослідження кутових переміщень платформи МПС із ріжучим інструментом
117-129
pdf
В.О. Дзюра
Класифікація частково регулярних мікрорельєфів, сформованих на торцевих поверхнях тіл обертання
129-135
pdf
М.В. Босий, О.В. Кузик
Ефективність циклу теплового насоса для теплопостачання
136-142
pdf
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
О.П. Лобок, Б.М. Гончаренко, Л.Г. Віхрова
Зведення задачі мінімаксного керування лінійними нестаціонарними системами до – робастного шляхом динамічної гри
143-162
pdf
В.М. Ломакін, В.В. Пукалов, В.І. Дубодєлов, М.С. Горюк
Автоматизація порційної розливки розплаву чавуну в кокіль при виробництві виливків деталей машин гірничорудної промисловості
163-169
pdf
І.А. Березюк, О.П. Голик, В.П. Солдатенко
Динамічне проектування оптимальної системи стохастичної стабілізації потужності різання для стрічкопилкового верстата
169-174
pdf
О. П. Голик, І. А. Березюк, М. С. Мірошніченко, Ісмаіл Мухаммед
Моніторинг та аналіз нафтових забруднень водних ресурсів з використанням інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень
175-181
pdf
Є.В. Мелешко, Д.С. Бакін
Метод секторної растеризації для зображення на відеопристрої з механічною розгорткою
182-193
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
Іryna Karpiuk, Vasyl Karpiuk
Surface subsidence ground during tunnel construction
194-200
pdf
В.А. Пашинський, С.О Джирма, М.В. Пашинський
Теплові характеристики вузлів примикання вікон до цегляних та залізобетонних стін цивільних будівель на території Кіровоградської області
200-209
pdf
Oleksandr Semko, Аnton Hasenkо, Aleksey Fenkо, J Godwin Emmanuel B., Victor Dariienko
Architectural and Constructive Decisions of a Triangular Reinforced Concrete Arch With a Self-stressed Steel Brace
209-217
pdf
О. А. Кислун, Ю.М. Пархоменко, І.О. Скриннік, В.В. Дарієнко
ІТ в процесах створення та експлуатації об’єктів будівництва
218-225
pdf
Агроінженерія
В.І. Крутякова, В.М. Бельченко, Б.М. Шейкін, В.М. Булгаков, І.В. Головач, М.О. Свірень
Шляхи розвитку промисловості з виробництва біологічних засобів захисту рослин в Україні
226-240
pdf
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Масово-об’ємні параметри і лінійні розміри платформи тракторних причепів
241-249
pdf
Автомобільний транспорт
В.В. Аулін, С.В. Лисенко, А.В. Гриньків, А.Є. Чернай, В.В.Слонь, А.П. Лукашук
Вплив процесів, що відбуваються в рухомих спряженнях деталей транспортних машин під дією компонентів геомодифікатора, на ефективність триботехнологій припрацювання і відновлення
250-265
pdf
В. А. Сиволапов, А. В. Новицький, В.С. Хмельовський, О. М. Бистрий
Дослідження процесу теплопередачі в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння
266-274
pdf
Є.К. Солових, В.О. Дубовик, В.В. Пукалов, Ю.А. Невдаха, А.М. Середа
Підвищення якості припрацювання деталей двигунів автомобілів при обкатці застосуванням присадки комплексної дії
274-281
pdf
Є.К. Солових, В.О. Дубовик, А.Є. Солових, С.Є. Катеринич, М.І. Ішов
Дослідження процесу гальмування вивішених коліс автомобіля з гідравлічним приводом гальм
282-289
pdf
Транспортні технології (за видами)
В.В. Аулін, Д.В. Голуб, С.В. Лисенко, А.В. Гриньків, В.О. Дьяченко, А.С. Замуренко
Теоретичний підхід до оцінки ймовірностей безвідмовної роботи транспортних та виробничих систем і ланцюгів постачань на основі їх логічних структурних схем надійності
290-304
pdf
О.С. Дубицький, В.І. Бодак, Н.Г. Куць, Ю.В. Булік
Проблеми та перспективи розвитку міжнародного ринку транспортних послуг
305-312
pdf
В. М. Боков, О. Ф. Сіса, В. В. Юр’єв
Удосконалення процесу обробки тіл обертання електричною дугою
313-324
pdf
І.О. Хітров, М.Є. Кристопчук
Закономірності формування і розподілу транспортних та пасажирських потоків"
324-330
pdf
В.В. Аулін, А.В. Гриньків, А.О. Головатий
Кіберфізичний підхід при створенні, функціонуванні та удосконаленні транспортно-виробничих систем
331-343
pdf
Є.М. Шапенко
Психофізіологічні особливості роботи водіїв автобусів в містах
344-350
pdf
О.А. Дакі
Автоматизація процесів технічного обслуговування та ремонту річкових суден з використанням методів виробничої логістики
351-357
pdf
О.І. Субочев, В.В. Мартинюк, О.Є. Січко
Підвищення ефективності сервісних підприємств за рахунок зацікавленості клієнтів автопослуг"
358-369
pdf
Vladyslav Ershov, Serhiy Nedilko, Oleksiy Izvalov, Vitaliy Nedilko
Safety Of Drones Flows In Conditions Of Their Mass Use In The City
369-376
pdf
Пам'яті Патона Б.Є. – видатного вченого і людини
В.В. Чигарьов, Н.О. Макаренко
Внесок Бориса Євгеновича Патона у розвиток зварювання
377-381
pdf