№ 7(38)_II, 2023 рік

Назва статті pdf
Комп’ютерна інженерія
В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова
Мобільна mesh-мережа для управління роєм об'єктів
3-11
pdf
Р.М. Минайленко, О.М. Дрєєв, О.К. Конопліцька-Слободенюк, В.А. Резніченко
Застосування мікроконтролера Rasрberry Pi для управління та моніторингу ІоТ систем
12-18
pdf
Прикладна механіка
Т.В. Гайкова, Д.М. Ковальчук, Р.М. Гайков
Аналіз науково-технічних інновацій в галузі машинобудування з виявленням закономірності впливу технологічних параметрів
19-27
pdf
М.О. Годунко, О.А. Кислун, В.А.Мажара, В.К. Щербина, Р.А. Кравченко, В.В. Клюшкін
Розробка методики силового розрахунку вертикально орієнтованого захватного пристрою
27-33
pdf
Матеріалознавство
В.М. Кропівний, М.В. Босий, О.В. Кузик, А.В. Кропівна, Л.А. Молокост
До питання структуроутворення високоміцного чавуну при використанні діаграм стану систем «Fe-Si», «Mg-Si» та «Fe-Si-Mg»
34-42
pdf
Галузеве машинобудування
О.І. Скібінський, А.О. Гнатюк, М.О. Годунко, Д.В. Богатирьов, В.М. Селєхова
Синтез профілю зубчатих коліс малошумного шестеренного насоса з низькою пульсацією
43-50
pdf
А. Р. Апаракін
Модульно-параметричний принцип розробки проектів шестеренних гідравлічних машин
51-58
pdf
Агроінженерія
В. В. Івлєв
Чисельне моделювання пружного гістерезису сипкого матеріалу"
59-67
pdf
Е. Б. Алієв, К. О. Лупко
Результати експериментальних досліджень селекційно-насінницького трієра
67-74
pdf
В. С. Кошулько, Ю. О. Чурсінов, Н. А. Сова
Результати дослідження процесу віброударної сепарації вівса на кормові цілі
75-83
pdf
О. В. Козаченко, М. В. Бакум, А. Д. Михайлов, М. М. Крекот, О. С. Чала, О.І. Завгородній
Підвищення посівних властивостей насіння сафлору красильного на вібраційній насіннєочисній машині"
83-90
pdf
Oleksandr Nesterenko, Oleksii Vasylkovskyi, Ruslan Kisilov
Areas of Improvement of Feeding Devices for Pneumatic Separation Channels
90-97
pdf
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Sergey Osadchy, Larisa Vikhrova, Mariya Miroshnichenko, Valentin Soldatenko
Information technology for Synthesizing a Grain Mass Flow Multidimensional Optimal Stabilization System with Perturbation Feedback
98-104
pdf
О.В. Щербак, А.В. Сумінов, С.Л. Хачатурян
Дослідження динамічних навантажень рами фронтального навантажувача з використанням комп’ютерних 3D моделей у середовищі Siemens NX
104-112
pdf
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Н.Ю. Гарасьова, А.І. Котиш, В.П. Солдатенко, В.В. Зінзура
Моделювання перехідних процесів в синхронному генераторі при витковому замиканні обмотки статора
113-122
pdf
І.В. Савеленко, К.Г. Петрова, А.І. Котиш, О.І. Сіріков
Оптимізація параметрів мікроклімату в навчальних закладах з системами локальної рекуперації повітря
123-129
pdf
Автомобільний транспорт
Т.В. Гайкова, О.А. Мурашко
Сприяння впровадженню електромобілів як науково-технічна інновація в галузі автомобільного транспорту
130-138
pdf
А.В. Йовченко, І.А. Шльончак
Розробка алгоритма моніторингу стану водія за допомогою Аndroid-застосунку з метою підвищення рівня активної безпеки
139-146
pdf
І.О. Хітров
Аналіз конструкції кузова вантажного транспортного засобу
146-153
pdf
Ю.В. Дзядикевич, Ю.М. Петришин, М.Р. Башуцький, М.В. Буряк
Дослідження захисту деталей автомобілів від високотемпературного окислення
153-158
pdf
В.Б. Захарчук, В.В. Кудінов, І.В. Кудінов, В.В. Бірючинський
Вплив експлуатаційних факторів на залишковий ресурс металоконструкцій колісних транспортних засобів
159-164
pdf
В.В. Аулін, О.Л. Ляшук, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, В.З. Гудь, В.О. Тесля
Теоретико-методичні засади підвищення ефективності використання парку машин в регіональних транспортних системах та підприємствах на основі лізингових відносин
165-180
pdf
Ів.Б. Гевко, Ю.І. Пиндус, М.Г. Левкович, В.О. Тесля, А.Б. Гупка, М.Д. Сіправська
Дослідження напружено-деформованого стану дна кузова напівпричіпа вантажного автомобіля в залежності від розміщення перемичок
180-189
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
І.О. Скриннік, М.О. Федотова, В.В. Дарієнко, С.О. Джирма
Досвід та тенденції розвитку монолітного будівництва при зведенні будівель та споруд
190-195
pdf
І.О. Скриннік, М.О. Федотова, В.В. Дарієнко, О.А. Кислун, Є.О. Томаченко
Досвід використання сучасної опалубки при зведенні монолітних будинків в місті Кропивницькому
196-203
pdf
О.В. Дроботя
Експериментальні випробування попередньо напружених несучих елементів огороджувальних конструкцій з холодноформованих сталевих профілів на косий згин
204-212
pdf
Транспортні технології (за видами)
В. Г. Загорянський
Ергономічне забезпечення вимог до комфортності поїздки в міському автобусі великої місткості
213-221
pdf
А. Г. Кравцов, Т. Ф. Ларіна, О. М. Горяїнов, А.С. Козенок, Т.Е. Городецька, І.А. Бабич
Обгрунтування критерію стійкості транспортного потоку на дільницях дорожньої мережі
222-230
pdf
І.А. Шльончак, А.П. Солтус, М.П. Рудь
Аналіз можливості застосування технології blockchain у сфері управління ланцюгами постачань
231-236
pdf
І.О. Кузєв
Гібридні конструкції балок на транспорті із застосуванням металу
237-243
pdf
П.В. Попович, М.М. Маяк, Р.І. Розум, М.В. Буряк, К.М. Березька, Ю.Б. Коваль, С.А. Мишко
Дослідження стану транспортної інфраструктури міста Тернополя
243-249
pdf
П.В. Попович, Р.І. Розум, І.С. Мурований, М.В. Буряк, К.М. Березька, Н.А. Петринюк, І.О. Лоїк
Дослідження безпеки дорожнього руху у м. Тернополі
250-256
pdf
Natalia Rozhko, Oleg Tson, Uliana Plekan, Anatolii Matviishyn, Bogdan Gevko
The use of network intralogistics and fulfillment for the functioning of transport and warehouse complexes
257-264
pdf