№ 7(38)_I, 2023 рік

Назва статті pdf
Комп’ютерні науки
Oksana Chernenko, Nina Rudenko, Dаryna Bondar
Development of simulator software on the topic "Normal algorithms" of the distance learning course "Theory of Algorithms
3-9
pdf
К.В. Крячко, А.М. Шрамко, В.В. Коврига
Раціоналізація спільної роботи залізничних станцій у вузлі
10-15
pdf
Кібербезпека
К.М. Марченко, О.В. Оришака
Інформаційна безпека життєдіяльності людини і суспільства в умовах війни
16-21
pdf
Прикладна механіка
В.М. Боков, О.Ф. Сіса, В.Я. Мірзак, Р.В. Телюта, В.В. Пукалов
Удосконалення технології розбирання металоконструкцій механізованого шахтного кріплення
22-29
pdf
М.І. Черновол, І.В. Шепеленко
Системний підхід до формування показників якості відновлених деталей
30-36
pdf
Галузеве машинобудування
Н.М. Кандяк, А. Б. Коломієць, О. О. Котовський
Засоби керування кроковим двигуном та вимірювання зусиль під час дослідження процесу згинання аркушевого матеріалу
37-44
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
Г.Д. Портнов, В.В. Дарієнко, В.В. Пукалов
Вибір параметрів ущільнення макета конструкції з листовим склом
45-55
pdf
І.А. Карпюк, В.M. Карпюк, А.І. Костюк, Р.В. Глібоцький, О.О. Постернак
Деформативність та тріщиностійкість пошкоджених балокз базальтопластиковою арматурою, підсилених вуглепластиковим полотном"
56-76
pdf
В.А. Пашинський, М.В. Пашинський
Методика визначення кліматичних навантажень за даними регіональної мережі метеостанцій
77-85
pdf
Агроінженерія
М.І. Денисенко
До питання відновлення та зміцнення деталей робочих органів ґрунтообробної техніки
86-99
pdf
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Стійкість до вилягання і забур’яненість стеблостою льону-довгунця з урахуванням густоти посівів перед збиранням"
100-109
pdf
Автомобільний транспорт
Andrii Molodan, Yevhen Dubinin, Oleksandr Polyanskyi, Mykola Potapov, M. Poltavskyi, M. Krasnokutskyi
Changes in engines energy indicators when the cylinders are disconnected in the unloaded mode of operation
110-119
pdf
Ю.В. Дзядикевич, О.Б. Сван, О.П. Захарчук, П.В. Попович, Р.І. Розум, М.В. Буряк
Захист елементів двигунів транспортних засобів від окислення: технологічний аспект
121-127
pdf
Л.А. Тарандушка, М.П. Рудь, О.В. Батраченко
Аеродинамічний аналіз впливу повітряних потоків від вантажівки на рух мотоцикла
127-135
pdf
В.І. Бодак
Використання електромобілів як таксі
136-142
pdf
М.В. Буряк, Р.І. Розум, О.П. Захарчук, П.В. Попович, П.Б. Прогній, Л.Н. Чорній
Вплив агресивних середовищ на експлуатаційні характеристики матеріалів несучих конструкцій колісних транспортних засобів
143-150
pdf
Ю.В. Дзядикевич, О.П. Захарчук, П.В. Попович, Р.І. Розум, М.В. Буряк, В.В. Шевчук
Використання боридних і силіцидних покриттів у ДВЗ: технологічний аспект
151-159
pdf
Andrii Molodan, Yevhen Dubinin, Oleksandr Polyanskyi, Mykola Potapov, Maksim Krasnokutskyi, Oleg Pushkarenko
Method of engine energy indicators estimating when the cylinders are disconnected in the loaded mode of operation
159-166
pdf
В.В. Аулін, Д.В. Голуб
Обґрунтування механізму функціонування мехатронної системи склоочищення автомобіля
167-176
pdf
Д.М. Квашук, В.Ю. Ларін, С.Ф. Філоненко, А.П. Стахова
Моделювання витрат та вимірювання електричної енергії електродвигунів
176-186
pdf
В.В. Кальченко, В.І.Венжега, Г.В. Пасов
Підвищення точності та продуктивності обробки плоских поверхонь деталей, що входять до вузлів і агрегатів автомобілів
187-195
pdf
Я.В. Кужельний, О.О. Аксьонова, Д.С. Машковцев
Аналіз конструктивних особливостей різних типів коробок перемикання передач автомобілів
196-204
pdf
Г.В. Пасов, В.І. Венжега, А.В. Кологойда
Вивчення роботи механізмів, які працюють у автомобілебудуванні із застосуванням анімаційного симулятора
205-213
pdf
Транспортні технології (за видами)
Д.В. Голуб
Підвищення ефективності управління технологічним процесом доставки на основі аналізу статичних та динамічних резервів транспортної системи
214-221
pdf
Т.В. Гайкова, В.Г. Загорянський, А.О. Леонтович
Впровадження цифрових технологій в управління ланцюгами постачань
222-228
pdf
Т.В. Гайкова, О.В. Мороз, С.Р. Олексієнко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Аналіз перспектив розвитку проєкту каршерінгу
229-235
pdf
В.А. Войтов, А. Г. Кравцов, М. В. Карнаух, О. М. Горяїнов, А.С. Козенок, І.А. Бабич
Оцінка ергономічної стійкості транспортного потоку на дільницях дорожньої мережі. Ідентифікація математичної моделі
236-245
pdf
Volodymyr Zahorianskyi, Mykola Moroz, Tetiana Haikova
Model of the optimal composition of the main technical facilities of a container transport and technological system
246-252
pdf
І.О. Кузєв, А.О. Уманська, А.О. Кострецов
Особливості митного оформлення митних процедур
252-258
pdf
О.В. Чорна, П.В. Попович, М.М. Маяк, О.С. Шевчук, Н.М. Фалович, С.П. Комарніцький
Підвищення ефективності ланцюгів поставок
258-265
pdf
Р.А. Хабутдінов, І.О. Федоренко
Порівняльний аналіз автобусів та електробуса за показником транспортної результативності технологічних впливів машинних процедур
265-274
pdf
О.Б. Сван, Д.П. Попович, Б.В. Твардовський, О.О. Кучеренко, П.В. Попович, О.В. Чорна
Логістика доставки фармацевтичних препаратів
274-279
pdf
Н.М. Фалович, П.В. Попович, О.С. Шевчук, О.В. Чорна, М.М. Маяк, В.В. Іванишин
Структура і потенціал логістичного сектору України
280-286
pdf
О.В. Чорна, П.В. Попович, М.М. Маяк, О.С. Шевчук, Н.М. Фалович, С.П. Комарніцький
Оптимізація витрат в логістичних системах
286-291
pdf
Н.В. Потаман, О.О. Орда
Моделювання процесу митної переробки вантажів при проходженні транспортних засобів через державний кордон України
292-300
pdf