№ 4(35), 2021 рік

Назва статті pdf
Комп’ютерні науки
Р.М. Минайленко, Є.В. Мелешко
Проблеми розподілених обчислень та шляхи їх вирішення
3-7
pdf
Комп’ютерна інженерія
В.В. Міхав, Є.В. Мелешко, С.В. Шимко
Методи та структури даних для реалізації бази даних рекомендаційної системи соціальної мережі
8-16
pdf
Р.М. Минайленко, О.Г. Собінов, О.К. Конопліцька-Слободенюк, К.О. Буравченко
Архітектурні особливості систем розподілених обчислень
16-23
pdf
Прикладна механіка
А.Г. Кравцов
Дослідження структури сервовитної плівки на поверхні тертя з фулереновими композиціями
24-33
pdf
Serhiy Shargorodskyi, Volodymyr Rutkevych, Vadym Zakrevskyi
Modeling of working processes of an adjustable APN type PVC 1.85 taking into account parametric oscillations
33-43
pdf
Матеріалознавство
Ю.В. Кулєшков, М.В. Красота, Т.В. Руденко, Р.А. Осін, В. Д. Крошка
Зміцнення деталей з алюмінієвих сплавів мікродуговоговим оксидуванням
44-53
pdf
Ю.В. Кулєшков, М.В. Красота, Т.В. Руденко, Р. А. Осін, В.Г. Рева
Відновлення поршневих пальців гарячим пластичним деформуванням
54-62
pdf
М.М. Студент, В.М. Гвоздецький, Г.Г. Веселівська, Х.Р. Задорожна, Р.С. Мардаревич, Я.Я. Сірак, С.І. Маркович
Вплив складу електроліту для твердого анодування алюмінію на характеристики оксидного шару
63-69
pdf
Галузеве машинобудування
В.І. Пантелеєнко, А.Л. Червоноштан, В.А. Пушенко, С.О. Карпушин
Дослідження напруженого стану багатоцільового змінного бульдозерно-захватного робочого обладнання"
70-78
pdf
О.І. Алфьоров, О.С. Гринченко
Прогнозування і управління надійністю в умовах застосуваннязапобіжних пристроїв з детермінованим навантаженням спрацьовування
78-87
pdf
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Borys Goncharenko, Larysa Vikhrova, Mariia Miroshnichenko
Optimal control of nonlinear stationary systems at infinite control time
88-93
pdf
О. П. Голик, В. М. Каліч, Р. В. Жесан, І. В. Волков
Технології організації дистанційного навчання в Україні
94-99
pdf
В.В. Щєпін, Д.В. Трушаков, О.І. Сіріков
Пристрій для корекції психоемоційного стану людини"
100-110
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
С.Л. Хачатурян, О.І. Іваненко, О.В. Щербак
Дослідження впливу навантаженості на конструктивні елементи шарнірних машин для дорожнього будівництва
111-119
pdf
В.В. Клименко, Н.В. Ковальчук, В.І. Гуцул, Р.В. Телюта
Проблема надійності водопровідних мереж на прикладі міста Кропивницький
120-126
pdf
Г. Д. Портнов, А.А. Тихий, В.В. Дарієнко, В.В. Пукалов
Вплив форми кованого однорогого гака на його ефективність
127-133
pdf
Агроінженерія
А.С. Лімонт, В.О. Ломакін, З.А. Лімонт
Пропускна спроможність і вантажопідйомність кузовних машин для внесення твердих органічних добрив
134-141
pdf
Н.І. Кім
Визначення закономірностей оцінок показників якості технологічногопроцесу на безрозмірній шкалі
142-152
pdf
Автомобільний транспорт
М.В. Красота, І.Ф. Василенко, С.О. Магопець, О.В. Бевз, Р.А. Осін, О.В. Крилов
Ідентифікація несправностей опор амортизаційних стійок легкових автомобілів
153-161
pdf
Л.А. Тарандушка, Н.Л. Костьян, І.П. Тарандушка
Розв’язання багатокритеріальної задачі оптимізації системи автосервісу на прикладі «АНТ-АВТО-СЕРВІС»
162-168
pdf
О.Ю. Лук’янченко, С.Ю. Федьорко, В.В. Халявка
Аналіз методів дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів для проведення судової експертизи
168-178
pdf
В.В. Аулін, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, О.М. Лівіцький, А.Є. Чернай, Д.В. Голуб, А.О. Головатий
Теоретичне обґрунтування управління функціонуванням технічними та транспортними системами на основі методів системної теорії інформації
178-189
pdf
О.М. Лівіцький
Вдосконалення технічного сервісу автотракторної техніки в умовах агропромислового виробництва
189-197
pdf
В.В. Клименко, М.В. Босий, В.В. Аулін, І.І. Філімоніхіна,С. В.Лисенко, А.В. Гриньків
Енергоефективність заправки автомобільного транспорту стиснутим природним газом при використанні газогідратного акумулятора
198-207
pdf
Транспортні технології (за видами)
М.Є. Кристопчук
Аналіз індикаторів сталого розвитку міської пасажирської транспортної системи
208-221
pdf
О. В. Россолов, С. Е. Лифенко
Оцінка сценаріїв сталого розвитку транспортних систем міст з автомобіле-орієнтованою мобільністю
221-231
pdf
В.В. Аулін, Д.В. Голуб, А.С. Замуренко, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, В.О. Дьяченко
Теоретичний системно-спрямований підхід до визначення інтегрального показника ефективності реалізації операцій в транспортних системах
232-247
pdf
В.В. Аулін, М.Є. Кристопчук, О.П. Цьонь, М.Я. Сташків, М.В. Бабій, Ю.Д. Бодоряк
Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення
247-253
pdf
А.П. Солтус, М.П. Рудь
Перспективи застосування глобального високошвидкісного широкосмугового супутникового інтернету з низькою затримкою у галузі автомобільного транспорту
254-264
pdf
О.С. Хачатурян, С.Л. Хачатурян
Оцінювання якості надання автотранспортних послуг
264-272
pdf