№ 5(36)_II, 2022 рік

Назва статті pdf
Комп’ютерні науки
Oleksandr Dorenskyi, Olena Drobko, Oleksandr Drieiev
Improved Model and Software of the Digital Information Service of the Municipal Health Care Institutions
3-10
pdf
К.М. Марченко, О.В. Оришака, А.К. Марченко
Проблеми інформаційної гігієни в ІТ-сфері
11-16
pdf
К.В. Крячко, В.В. Кулешов, А.М. Шрамко
Раціоналізація роботи перевантажувальних кранів на контейнерних терміналах вантажних станцій
17-21
pdf
Прикладна механіка
О.О. Кропівний, А.І. Гречка, А.М. Кириченко, К.К. Щербина
Кінематичні залежності двокоординатного механізму паралельної структури з поворотним кріпленням шарнірів штанг змінної довжини
22-30
pdf
К.К. Щербина, М.М. Підгаєцький, В.А. Мажара, А.І. Гречка, Т.В. Дяченко
Експериментальне дослідження деформації пружно-гвинтового хона
31-38
pdf
С.В. Конончук, О.В. Скрипник, В.В. Свяцький, В.В. Пукалов
Підвищення продуктивності процесу лиття шляхом регулювання теплового режиму кокіля на основі комп’ютерного дослідження потоку повітря в каналах стержня
39-50
pdf
Матеріалознавство
В.М. Ломакін, В.М. Кропівний, В.В. Пукалов, А.В. Кропівна, Л.А. Молокост
Дослідження та порівняльний аналіз зносостійкості литих мелючих тіл з хромистих чавунів
51-57
pdf
М.М. Студент, І.М Погрелюк, С.І. Маркович, В.М. Гвоздецький, Х.Р. Задорожна, В.І. Топчій
Підвищення абразивної зносостійкості алюмінієвих ливарних сплавів Al-Si АК-9 та АК-12 плазмо-електролітною обробкою"
58-63
pdf
Галузеве машинобудування
А.Ю. Лисих, В.В. Нестеренко
Аналіз теоретичних передумов розробки обладнання з одержання однотипної сировини для виробництва текстильних матеріалів
64-72
pdf
А. В. Новицький
Моніторинг технічного стану ЗПРК за керівними матеріалами на їх експлуатацію
73-85
pdf
Ю.В. Кулешков, М.В. Красота, Т.В. Руденко, Р.А. Осін, Ю.Б. Євсейчик
Визначення раціонального радіального зазору в шестеренному насосі гідросистем автотракторної техніки"
86-96
pdf
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
А.П. Стахова, С.Л. Макаровський
Розробка алгоритмів та програмного забезпечення систем вимірювання та аналізу вібрації
97-102
pdf
С.І. Осадчий, Л.Г. Віхрова, В.М. Каліч, М.С. Мірошніченко
Інформаційна технологія проектування системи автоматичної стабілізації потоку хлібної маси на вході до молотарки зернозбирального комбайну
103-109
pdf
А. Ю. Орлович
Оптимізація теплових режимів в кондитерських електропечах харчового виробництва
110-114
pdf
О. П. Голик
Інструменти та методи розробки стартапів в інженерних кластерах
115-121
pdf
В.П. Квасніков, М.О. Катаєва
Метод корекції вихідного сигналу скануючого зондового мікроскопу для дослідження нанооб’ектів
121-129
pdf
В.В. Міхав, Є.В. Мелешко, М.С. Якименко, Я.П. Шуліка
Розробка системи управління базою даних рекомендаційної системи для комп’ютерних та комп’ютерно-інтегрованих систем
130-136
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
В.А. Пашинський, М.В. Пашинський, С.О Джирма
Імовірнісний аналіз теплової надійності вузлів цегляних стін житлових будівел
137-145
pdf
М.В. Пашинський, В.А. Настоящий, В.А. Пашинський
Несуча здатність сонячних панелей, встановлених на похилих дахах будівель на території України
146-153
pdf
О.В. Семко, А.В. Гасенко, О.Г. Фенко, В.В. Дарієнко
Раціональне використання несучої здатності сталевих профільованих листів незнімної опалубки сталезалізобетонних перекриттів
153-161
pdf
Агроінженерія
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Вантажопідйомність і масово-розмірні параметри кузовних машин для внесення твердих органічних добрив
162-169
pdf
Д.О. Макаренко, О.Д. Деркач, Є.С. Муранов, М.М. Івашкович
Вплив мастильних матеріалів на довговічність трибоспряжень
170-176
pdf
Е. Б. Алієв, М. О. Лінко, О. Ю. Алієва
Симуляція процесу експандованого приготування кормів
176-185
pdf
Автомобільний транспорт
Ів.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, В.О. Тесля
Структурний синтез кузова напівпричепа вантажного автомобіля з техніко-економічним обґрунтуванням
186-194
pdf
Л.А. Тарандушка, А.В. Йовченко
Параметричне проектування 3D-моделі кривошипно-шатунного механізму автомобіля з використанням САПР Solidworks
195-201
pdf
Р.І. Розум, М.В. Буряк, П.Б. Прогній, Н.М. Фалович, О.С. Шевчук, П.В. Попович, О.П. Захарчук
Експлуатаційна надійність і роботоздатність вантажного автомобільного рухомого складу
201-205
pdf
І.А. Шльончак, О.Ю. Лук’янченко, В.Б. Харенко
Дослідження фактору швидкості та методик визначення швидкості при проведенні автотехнічної експертизи
206-212
pdf
С.В.Лисенко
Вплив трибологічної ефективності функціонування ресурсовизначальних спряжень деталей трансмісії на експлуатаційну надійність транспортних машин
213-224
pdf
А.В.Гриньків
Можливості логістичних моделей вибору комплексу технічних впливів на забезпечення працездатності транспортних машин
225-239
pdf
Транспортні технології (за видами)
Ю.В.Дзядикевич, Н.М.Фалович, П.В.Попович, О.С.Шевчук, Л.Н.Чорній
Зарубіжна практика регулювання автомобільних перевезень
240-245
pdf
В.М. Никончук
Дослідження системи транспортного обслуговування пасажирів за показниками якості
246-253
pdf
Л.А. Тарандушка, І.А. Шльончак, І.П. Тарандушка
Оцінка якості обслуговування пасажирів міським транспортом загального користування в м. Черкаси
253-261
pdf
Л.А. Тарандушка, Н.Л. Костьян, І.П. Тарандушка, Ф. Яценко, М. Буханистий
Визначення оптимальної кількості транспортних засобів для функціонування каршерінгу в місті Києв в рамках вдосконалення транспртної системи міста
262-273
pdf
Н.М. Фалович, В.А. Фалович, О.С. Шевчук, П.В. Попович, П.Б. Прогній, В.В.Мельниченко
Логістична інфраструктура Тернопільської області
274-283
pdf
О.В. Чорна, П.Б. Прогній, П.В. Попович, О.С. Шевчук, Н.М. Фалович, М.В. Буряк
Забезпечення якості роботи підприємств автомобільної інфраструктури з позиції ергономіки
284-291
pdf
І.В. Берестов, О.С. Пестременко-Скрипка, Г.І. Шелехань, Т.Т. Берестова
Цифровізація процесів митного контролю та митного оформлення вантажів на залізничному транспорті
291-298
pdf
І.В. Берестов, А.В. Колісник, О.В. Щебликіна
Удосконалення процесу надходження вантажних поїздів до прикордонної станції в умовах військового стану
298-306
pdf
І.А. Шльончак, О.Ю. Лук’янченко, І.П. Тарандушка
Аналіз транспортних потоків та прогнозування інтенсивності руху різних видів транспорту на прикладі вулично-дорожньої мережі м. Черкаси
307-312
pdf
В.В. Аулін
Тектологічний підхід формування логістичних систем на транспортних і виробничих підприємствах
313-324
pdf
Д.В. Голуб
Теоретична модель транспортної системи як сукупності взаємодіючих і взаємоперетворюючих елементів та підсистем
324-334
pdf
Комп’ютерна інженерія
О. М. Дрєєв, О. П. Доренський, Г. М. Дрєєва
Нейромережевий метод виявлення текстурних аномалій у цифровому зображенні
335-346
pdf