№ 31, 2018 рік

Назва статті pdf
ТЕХНІКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Р.Д. Іскович-Лотоцький, І.В. Коц, Я.В. Іванчук, Є.І. Івашко
Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода
3-9
pdf
С.М. Лещенко, В.М. Сало, Д.І. Петренко
Оцінка енергоємності глибокого обробітку ґрунту комбінованими чизельними глибокорозпушувачами
10-20
pdf
А.Ю. Лисих
Розробка та розрахунок кінематичної схеми механізму для одержання короткого льоноволокна
21-28
pdf
С.І. Павленко
Виробничі випробування технології механізованого компостування органічних відходів з використанням аератора-змішувача
28-39
pdf
О.Я. Семен, Д.В. Кузенко, Я.В. Семен
Аналітична модель зубка часнику
40-46
pdf
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
В.М. Боков
Підвищення ефективності електродугового різання бідротовим електродом-інструментом"
47-58
pdf
C.М. Герук, О.М. Сукманюк
Особливості розвитку автоматизації зварювання і наплавлення з використанням промислових роботів
58-65
pdf
В.М. Ломакін, В.В. Клименко, В.В. Пукалов, О.В. Кузик, В.І. Дубодєлов,М.С. Горюк
Дослідження процесу затвердіння та прогнозування структури литихчавунних молольних тіл
66-74
pdf
О.Й. Мажейка, А.М.Лутай
Чисельне моделювання при дослідженні процесів ультразвукової обробки сталевих деталей сільськогосподарської техніки
75-80
pdf
В.І. Носуленко, В.М. Шмельов
Якісні характеристики джерел тепла на сталевих електродах
80-90
pdf
О.Й. Мажейка
Підвищення контролю якості зварних з'єднань
90-95
pdf
О.Ф. Сіса, В.В. Пукалов, В.В. Свяцький
Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні напрямного ролика з композиційного матеріалу на основі реліту
96-103
pdf
О.В. Шелепко, А.М. Кириченко, А.І. Гречка
Експериментальне визначення жорсткості багатокоординатного верстата паралельної структури «пентапод»
104-110
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ
Р.О. Баглай
Механізми управління безпекою банківських інформаційних систем
111-118
pdf
Г.М. Дрєєва, О.М. Дрєєв, О.О. Денисенко
Визначення фрактальної розмірності числової послідовності за розподілом ймовірності значень її елементів
119-128
pdf
О.В. Коваленко
Управління ризиками розробки програмного забезпечення за умови обмеженості коштів виділених на усунення помилок безпеки
128-140
pdf
А.П. Лобок, Б.Н. Гончаренко, Л.Г. Віхрова, М.А. Сич
Синтез модального керування багатовимірними лінійними системами з використанням лінійних матричних нерівностей
141-150
pdf
Д.М. Лужков, С.І. Осадчий, О.К. Дідик
Ідентифікація лінеаризованої моделі динаміки контролера та терморегулювального вентилю фірми Danfoss за даними пасивного експерименту
150-158
pdf
Ю.Б. Паладійчук, В.С. Руткевич, М.В. Зінєв, І.О. Лісовий
Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін
158-164
pdf
О.С. Улічев
Математична модель поширення інформаційно-психологічних впливів у сегменті соціальної мережі
165-174
pdf
В.Д. Хох
Автоматизована система проведення аудиту інформаційної безпеки комп’ютерних систем та мереж
174-181
pdf
Д.В. Шингалов, Є.В. Мелешко, Р.М. Минайленко, В.А. Резніченко
Математична модель рекомендаційної системи з врахуванням емоційного забарвлення коментарів у якості контексту
181-186
pdf