№ 8(39)_II, 2023 рік

Назва статті pdf
Прикладна механіка
М.М. Підгаєцький, К.К. Щербина, А.М. Кириченко, В.А. Годорожа, Т.П. Джус
Функціональний портрет шестеренної гідравлічної машини
3-10
pdf
І.В. Шепеленко, М.І. Черновол, С.М. Лещенко, М.В. Красота, Я.Б. Немировський, В.П. Шумляківський
Пошук оптимальних параметрів фінішної антифрикційної безабразивної обробки гільз циліндрів автотракторних двигунів
11-23
pdf
І.Б. Гевко, Р.Я. Лещук, А.О. Брикса, О.Ю. Стібайло, С.О. Коваль
Особливості конструкцій і технологічного проєктування робочих органів лопатевих гвинтових змішувачів
24-34
pdf
Матеріалознавство
М.М. Студент, С.І. Маркович, Х.Р. Задорожна, В.М. Гвоздецький
Залежність структури електродугових покриттів від параметрів напилення деталей транспортної техніки
35-40
pdf
А.В. Рутковський, С.І. Маркович, С.О. Магопець, В.С. Маркович
Зносостійкість титанового сплаву ВТ1-0 з модифікованою поверхнею в умовах абразивного впливу
41-47
pdf
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
П.Г. Плєшков, В.В. Зінзура, С.П. Плєшков, В.П. Солдатенко
Визначення оптимальної точки приєднання сонячної електростанції до електричної мережі методом комп’ютерного імітаційного моделювання
48-5t
pdf
В.В. Третяк, В.В. Яцун, К.Г. Петрова, І.В. Савеленко, А.І. Котиш
Впливу корозії на технічний стан дорожніх водопропускних труб та сучасні методи їх ремонту
57-64
pdf
А.І. Котиш, В.В. Зінзура, Н.Ю. Гарасьова, І.В. Савеленко, О.Ф. Котиш
Вплив роботи трансформаторів напруги підстанцій 35/10 кВ на похибки системи обліку електроспоживання"
64-69
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
Д.Б. Романенко
Чисельне дослідження міцності бібетонних армованих балок, що працюють на згин
70-76
pdf
А.В. Гасенко, В.В. Дарієнко, М.В. Бібік, Д.В. Бібік, В.В. Слон
Огляд впливу повзучості бетону на роботу попередньо-напружених сталезалізобетонних конструкцій споруд цивільного захисту
77-83
pdf
А.О. Вітровий, П.В. Попович, Р.І. Розум, О.В. Чорна, О.П. Захарчук, Н.А. Галиш, З.М. Цідило, К.П. Шок
Особливості впровадження Єврокодів в Україні"
84-91
pdf
Ю.В. Дзядикевич, П.В. Попович, А.О. Вітровий, Р.І. Розум, О.В. Чорна, О.П. Захарчук, Н.А. Галиш, З.М. Цідило, К.П. Шок
Сумісність компонентів матеріалів в цивільній інженерії
91-97
pdf
І. А. Карпюк, Є.В. Клименко, Д.С. Даниленко, М. В. Карпюк
Порівняльний аналіз несучої здатності дослідних пошкоджених залізобетонних елементів, підсилених металевими обоймами
98-115
pdf
Агроінженерія
Б.Б. Левицький, А.В. Бабій
Аналіз конструктивних особливостей мініобприскувачів для невеликих фермерських господарств
116-125
pdf
А.М. Пугач, В.В. Аулін, В.І. Мельниченко, О.Д. Деркач, В.О. Тесля
Способи підвищення показників дизелів тракторів і автомобілів в умовах рядової експлуатації
125-133
pdf
І.В. Головецький, А.В.Бабій
Конструктивні особливості та ефективність роботи мінікартоплекопачів
134-143
pdf
Автомобільний транспорт
Andrii Molodan, Oleksandr Polianskyi, Yevhen Dubinin, Oleh Sokolovskyi, Maksym Krasnokutskyi
Theoretical calculations of the relative additional fuel consumed when shutting down the cylinder
144-149
pdf
Andrii Molodan, Oleksandr Polyanskyi, Yevhen Dubinin, Mykola Artomov,Oleh Pushkarenko
Change in power and fuel consumption when engine cylinders are partially disabled in a wheeled vehicle
150-158
pdf
Olexandr Polyanskyi, Yevhen Dubinin, Andrii Korobko, Vladyslava Baidala
Improving the quality of wheeled vehicle stability assessment using constraint theo
159-169
pdf
Д.В. Абрамов, В.О. Тесля, А.Б. Гупка, М.Д. Сіправська
Вплив показників якості палива та технічний стан автомобіля під час руху
169-175
pdf
В.В. Аулін, О.Л. Ляшук, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, Д.В. Міронов, Л.М. Слободян, Р.М. Рогатинський
Оптимальний комплекс операцій технічного обслуговування і ремонту для підвищення надійності вузлів, систем та агрегатів мобільних машин
175-189
pdf
Транспортні технології (за видами)
М.В. Бабій, В.О. Дзюра, А.В. Бабій, Н.Я. Рожко, В.Б. Валяшек
Обґрунтування оптимальної схеми перевезення насипних вантажів при взаємодії різних видів транспорту
190-198
pdf
О.С. Хачатурян
Управління ланцюгами постачання – аналіз і оцінка моделей і методів
198-206
pdf
Natalia Rozhko, Liubomyr Slobodian, Anatolii Matviishyn, Mаria Babii, Dmytro Mironov
Main aspects of third party logistics activities in modern transport realities
206-213
pdf
І.О. Хітров
Дослідження впливу конструктивної надійності і безпечностітранспортного засобу для здійснення перевезень та пристосованості до технічного обслуговування
214-222
pdf
Т. В. Гайкова, В. Г. Загорянський, І. О. Солошич
Інноваційні складові транспортних процесів вантажних перевезень у галузі автомобільного транспорту
223-231
pdf