№ 2(33), 2019 рік

Назва статті pdf
МАШИНІ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В.В. Аулін, А.А. Тихий, С.О. Карпушин, Д.А. Деревянко
Підвищення енергоефективності обробітку ґрунту зменшенням процесівйого налипання на поверхні робочих органів
3-6
pdf
І.А. Велит, Я.В.Неділько, Р.С. Дорохін
Зарнодробарки для малих свиновідгодівельних ферм
17-24
pdf
Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь
Синтез гвинтових конвеєрів з можливостями технологічного перетворення і мобільної зміни траєкторії перевантаження матеріалів
25-33
pdf
В.В. Дідур, А.Б. Чебанов, В.А. Дідур, О.П. Назарова, О.Л. Верещага
Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів шнекового пресадля віджимання мезги насіння рицини (на прикладі одного витка шнекового вала)
34-43
pdf
В.Ю.Єрмаков, О.В. Ізвалов
Аналіз сучасних досліджень безпілотних літальних апаратів
43-49
pdf
ЗАСОБИ ТРАНСПОРТУ. ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС. ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛОГІСТИКА
В.В. Аулін, С.В. Лисенко, А.В. Гриньків
Модель надійності деталей транспортних машин за процесами реалізації триботехнологій їх припрацювання і відновлення
50-64
pdf
В.В. Аулин, Т.Н. Замота, А.В. Гринькив, С.В. Лысенко, О.В. Крупица, К.К. Панайотов
Обоснование использования современных подходов для усовершенствования диагностирования систем и агрегатов автомобиля
65-73
pdf
Andrei Markevich, Mykola Moroz, Olena Moroz, Oleksii Vasylkovskyi
Results of Social-Transport Monitoring of Passenger Transportation Kremenchuk City
76-90
pdf
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ТЕРМІЧНА ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ
П.М. Присяжнюк, Р.В. Андрусишин, Л.Д. Луцак, О.О. Іванов
Вибір системи легування порошкових електродних матеріалів для зміцнення робочих поверхонь обладнання з переробки деревної біомаси"
91-97
pdf
П.М. Присяжнюк, І.М. Семяник, Д.Л. Луцак, Л.Л.Трощук
Дослідження ефективності антикорозійних покриттів конструктивних елементів на основі цинку та алюмінію в хлоридно-сульфідних середовищах
98-103
pdf
А. В. Рутковський, С.І. Маркович, С.С. Михайлюта
Дослідження впливу технологічних параметрів процесу вакуумного азотування алюмінієвих сплавів на властивості дифузійних іонноазотованих шарів
104-115
pdf
ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ В МАШИНАХ
М.Ф. Ковальов, М.В. Головащук
Визначення закономірностей зношування шийок колінчастих валів двигунів транспортних засобів
116-121
pdf
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМЛЕКСИ
В.Б. Бондаренко, К.Г. Петрова, С.В. Серебренніков
Синтез електромагнітної системи діагностування дефектів опор повітряних ЛЕП із використанням нейро-нечіткого моделювання"
122-129
pdf
П.Г. Плєшков, Ю.І. Казанцев, О.І. Сіріков, Н.Ю. Гарасьова, Т.В. Величко
Методика визначення розрахункових навантажень промислових підприємств за питомою витратою електроенергії з використанням нестаціонарної моделі графіків електричних навантажень
130-139
pdf
В. П. Солдатенко, В. В. Зінзура, С. П. Плєшков, Н. Ю. Гарасьова,Т. В. Величко
Технічна реалізація системи автоматичного управління режимом низьковольтної розподільчої електричної мережі з відновлюваними джерелами енергії
140-149
pdf
ІННОВАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
В.І. Носуленко, В.М. Шмельов, О.С. Голованич
Технологічні схеми формоутворення за умов розмірної обробки електричною дугою
150-160
pdf
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Г.М Дрєєва, О.А. Смірнов, О.М. Дрєєв, Т.В. Смірнова
Фрактальний аналіз генератора самоподібного трафіку на основі ланцюга Маркова
161-172
pdf
О.В. Коваленко
Математична модель технології тестування комплексу DOM XSS вразливостей для аналітичної оцінки часових витрат
173-180
pdf
Н.В. Лада, С.Г. Козловська, Ю.В. Рудницька
Дослідження і синтез групи симетричних модифікованих операцій додавання за модулем чотири
181-189
pdf
Yuriy Parkhomenko, Mykhailo Parkhomenko, Ludmila Rybakova, Andriy Bokiy
Analysis of the Methods for Solving Game Puzzles such as «Flip-Flop»
190-201
pdf
В.В. Смирнов, Н.В. Смирнова
Использование статистических методов в системе радиоуправления робототехническим объектом
201-208
pdf
Nikita Shevtsiv, Dmitriy Shvets, Nadezhda Karabut
Prospects for Using React Native for Developing Cross-platform Mobile Applications
208-213
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
О. П. Голик, І. В. Волков, Ісмаіл Мухаммед
Структура моніторингу та ідентифікації нафтових забруднень
214-221
pdf
Д.М. Лужков, С.І. Осадчий
Імітаційне моделювання роботи холодильного устаткування фірми Danfoss у складі оптимальної двоканальної системи стабілізації температури повітря у холодильній камері супермаркету
222-230
pdf