№ 1(32), 2019 рік

Назва статті pdf
МАШИНІ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Р.В. Кісільов, П.Г. Лузан, І.П. Сисоліна, О.Р. Лузан
Вдосконалення конструкції дозатора кормів грабельного типу
3-10
pdf
І.О. Пісарькова
Травмування зерна пшениці зерноочисною машиною ОВУ-25 та шляхи його зниження
11-16
pdf
О.В. Оришака, В.І. Гуцул, А.М. Артюхов
Теоретичне дослідження руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої установок безперервної дії
17-24
pdf
С.Б. Вербицький, О.В. Батраченко, Н.В. Філімонова
Удосконалення математичної моделі подрібнення м’ясної сировини на роторному емульситаторі
25-35
pdf
ЗАСОБИ ТРАНСПОРТУ. ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС. ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛОГІСТИКА
В.В. Аулін, Д.В. Голуб, Д.О. Великодній, В.О. Дьяченко
Розв’язання проблеми надійності технологічних процесів вантажних перевезень підприємствами агропромислового виробництва
36-45
pdf
О.В. Бевз, Ш.Р. Алієв, Г.Н. Алієва
Результати тестування гальмівного механізму автомобіля Ford Focus ІІІ
46-58
pdf
О.І. Субочев, Т.А. Завалій, М.Г. Погорєлов
Удосконалення забезпечення запасними частинами сервісних підприємств
58-67
pdf
О.В. Бевз, С.О. Магопець, О.О. Матвієнко
Дослідження характеристик гальмівного механізму автомобіля Hyundai Accent
68-78
pdf
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ТЕРМІЧНА ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ
В.М. Кропівний, М.В. Босий, О.В. Кузик, А.В. Кропівна
Термодинамічні процеси при кристалізації і формуванні ліквації у виливках з високоміцного чавуну"
79-86
pdf
Г.В.Чумало, М.М. Студент, Б.М. Дацко, В.М. Гвоздецький, С.І. Маркович
Дослідження ефективності антикорозійних покриттів конструктивних елементів на основі цинку та алюмінію в хлоридно-сульфідних середовищах
86-93
pdf
В.М. Кропівний, Л.А. Молокост, О.В. Кузик, А.В. Кропівна
Порівняльна промислова оцінка графітових родовищ та руд України, характеристика збагачення руд
93-102
pdf
ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ В МАШИНАХ
В.В. Аулін, С.В. Лисенко, А.В. Гриньків, В.В. Яцун, І.О. Скриннік, А.Б. Гупка
Напружено-деформований стан поверхневого шару деталей при реалізації триботехнологій припрацювання і відновлення
103-113
pdf
М.С. Агєєв, С.А. Довжук, В.Я. Николайчук, Т.Е. Хрипко
Вплив конструктивних параметрів обладнання для електродугового напилення на фактори процесу напилення та властивості покриттів
114-122
pdf
ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
В.В. Свяцький, О.В. Скрипник, О.Ф. Сіса, С.В. Конончук
Комбіновані методи обробки глибоких отворів
123-130
pdf
ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ
С.В. Конончук, О.В. Скрипник, В.В. Свяцький
Принципи побудови математичної моделі газогенераторного процессу
131-137
pdf
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМЛЕКСИ
А. А. Азарян, А. А. Трачук, А. Н. Гриценко, Д. В. Швец
Разработка измерительного канала для оперативного контроля содержания железа магнитного во взрывных скважинах
138-145
pdf
ІННОВАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
В.І. Носуленко, В.М. Шмельов, А.А. Пащенко
Розмірна обробка електричною дугою як наступний етап розвитку електророзрядної обробки
146-154
pdf
В. М. Боков
Розмірна обробка тіл обертання електричною дугою з використанням дротового електрода-інструмента
154-165
pdf
П.Г. Плєшков, C.В. Серебренніков, К.Г. Петрова, І.В. Савеленко, О.І. Сіріков
Проблеми визначення ефективності та ранжування енергоощадних заходів на об'єктах бюджетної сфери
166-172
pdf
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Г.М. Дрєєва, О.А. Смірнов, О.М. Дрєєв
Метод генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі
173-183
pdf
Т.В. Смірнова, Є.К. Солових, О.А. Смірнов, О.М. Дрєєв
Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей
184-194
pdf
Д.В. Трушаков, Т.О. Глущенко, В.В. Нужний
До обґрунтування принципу побудови локальних комп’ютерних мереж
194-201
pdf
РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ
І. І. Павленко, М.О. Годунко
Розрахунок не зрівноважено утримуваних деталей захватними пристроями роботів
202-210
pdf
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
В.А. Зозуля, С.І. Осадчий, М.М. Мельніченко
Аналіз характеристики точності відтворення еталонної траєкторії платформою Гауфа-Стюарта з системою управління для різних видів завдань
211-219
pdf
О. П. Голик, Р. В. Жесан, Ісмаіл Мухаммед
Обґрунтування автоматизації комп’ютерно-інтегрованої технології ідентифікації та моніторингу нафтових забруднень
220-227
pdf
БУДІВНИЦТВО
В.А. Пашинський, І.О. Скриннік, І.В. Харченко, С.Л. Хачатурян
Вагові характеристики та області раціонального використання сталевих балок у будівлях та конструкціях вантажопідйомних машин
228-235
pdf
В.О. Семко, В.А. Пашинський, С.О. Джирма, М.В. Пашинський
Температурний режим експлуатації будівель на території Кіровоградської області
235-243
pdf