Спеціальності
122 - Комп’ютерні науки
123 - Комп’ютерна інженерія
125 - Кібербезпека
131 - Прикладна механіка
132 - Матеріалознавство
133 - Галузеве машинобудування
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
192 - Будівництво та цивільна інженерія
208 - Агроінженерія
274 - Автомобільний транспорт
275 - Транспортні технології (за видами)