До уваги авторів!

До 15 травня здійснюється набір статей у 30 випуск збірника 2017 р.

Про збірник

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1528 від 29.12.14р. .

Статті у збірнику друкуються мовою оригінала.

Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення проблем проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15253-3825 ПР від 30.04.2009
ISSN: 2409-9392 (Online) 2409-9392(Print)
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Кіровоградський національний технічний університет
Відповідальний редактор: Черновол Михайло Іванович, член-кореспондент НААН України, д-р техн. наук
Заступник відповідального редактора: Кропівний Володимир Миколайович, канд. техн. наук
Відповідальний секретар: Шепеленко Ігор Віталійович, канд. техн. наук
Члени редколегії: Бєлоцерковський М.А., д-р техн. наук (Білорусь); Варума Аріфа, Dr PhD (Нігер); Віхрова Л.Г., канд. техн. наук; Гамалій В.Ф., д-р ф.-м. наук; Жорнік В.І., д-р техн. наук (Білорусь); Кириченко А.М., д-р техн. наук; Осадчий С.І., д-р техн. наук; Осіпов І.М., канд. техн. наук; Павленко І.І., д-р техн. наук; Петренюк А.Я., д-р ф.-м. наук; Сабірзянов Т.Г., д-р техн. наук; Сафонов В.В., д-р техн. наук (РФ); Смірнов О.А., д-р техн. наук; Філімоніхін Г.Б., д-р техн. наук.
Адреса редакції: Email: kntucpfzk@gmail.com, stat_kntu@ukr.net
Сайт: Кіровоградський національний технічний університет пр. Університетський, 8, Кіровоград, Україна, 25006 +38 (0522) 55-92-12, 55-10-49