№ 6(37)_II, 2022 рік

Назва статті pdf
Комп’ютерні науки
Є.Є. Федоров, О.В. Нечипоренко
Мультиагентні метаевристичні методи рішення задачі управління запасами
3-16
pdf
В.О. Качурівський, Г.М. Качурівська
Моделювання інформаційно-документальної системи презентації освітніхкомпонент освітньої програми
17-25
pdf
Комп’ютерна інженерія
О.О. Майданик, Є.В. Мелешко, А.М. Мацуй, С.В. Шимко
Дослідження методів стабілізації відео та будови гіростабілізованих підвісів відеокамер для безпілотних літальних пристроїв
26-36
pdf
Агроінженерія
А.С. Лімонт, З.А. Лімонт
Об’єм кузова машин для внесення твердих органічних добрив та їх габаритні розміри
37-44
pdf
Автомобільний транспорт
В.В. Аулін, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, Д.В. Голуб, О.М. Лівіцький
Підвищення ефективності використання транспортних машин у агропромисловому виробництві узгодженням їх експлуатаційних характеристик та умов функціонування
45-57
pdf
Л.А. Тарандушка, Н.Л. Костьян, І.П. Тарандушка, С.С. Курко, Е.С. Клімов, М.В. Мельниченко
Методика визначення та розташування оптимальної кількості зарядних станцій для електротранспорту в населеному пункті
57-67
pdf
Транспортні технології (за видами)
І.О. Кузєв
Модель результативного ринку і технологія вантажних залізничних перевезень
68-75
pdf
У.М. Плекан, О.Л. Ляшук, В.В. Аулін, О.П. Цьонь, А.Й. Матвіїшин
Логістична стратегія автотранспортного підприємства. Організаційні аспекти формування"
75-82
pdf
В. Г. Загорянський
Застосування статистичних методів наукових досліджень при обстеженні пасажиропотоків міського автомобільного транспорту
82-89
pdf
В.В. Аулін, Д.В. Голуб, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко, Н.О. Рябцев
Обґрунтування рівня конкуренції на міських пасажирських маршрутах
89-98
pdf
М.Є. Тараненко, Г. В. Мигаль, Н. В. Кобрина, І. М. Тараненко, Д. В. Молоштан
Кваліметрічна модель управління якістю технічної підготовки виробництва транспортної техніки"
99-107
pdf
Будівництво та цивільна інженерія
І.О. Скриннік, М.О. Федотова, В.В. Дарієнко
Теоретичні дослідження процесу руху сипучих будівельних матеріалів при сушінні в киплячому шарі каскадної сушарки в будівництві
108-120
pdf
Г.Д. Портнов, В.В. Дарієнко, В.В. Пукалов
Модель стенда для дослідження конструкцій з листового скла
120-126
pdf
І.А. Карпюк, В.M. Карпюк, А.І. Костюк, Р.В. Глибоцький, О.О. Постернак
Несуча здатність доведених до граничного стану (ULS) пошкоджених бетонних балок з ВFRP, підсилених фіброармованими пластиками (СFRP)
127-140
pdf